Mokymai vairuotojams

Mes pradėjome teikti savarankiško mokymosi paslaugas skirtas vairuotojams. Jūs galite internetu gauti pirmosios pagalbos pažymėjimą, kuris reikalingas VĮ „Regitrai“ laikant vairuotojo teises. 
 

Gauti pirmosios pagalbos pažymėjimą nuo šiol paprasta, jums tereikia:

1. Mūsų svetainėje užeiti į savarankiško mokymosi kursus.

2. Susimokėti ir gausite nuorodą į elektroninį paštą.

3. Perskaitykite mokymosi medžiagą ir išspręskite testą.


Sėkmingai išsprendę testą, iškart galėsite atspausdinti pažymėjimą, kuris jums bus išsiųstas ir į el. paštą.
 
Savarankiško mokymosi pirmosios pagalbos kursus vairuotojams galite rasti čia:
 

Pirmosios pagalbos kursai vairuotojams

Bus išduodamas pirmos pagalbos pažymėjimas skirtas AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojams (PP-015 programa)

24,95 €

PIRKTI
* Ši pažyma skirta pateikti VĮ Regitrai prieš laikant vairuotojo teorijos egzaminą

Pirmosios pagalbos kursai vairuotojams

Bus išduodamas pirmos pagalbos pažymėjimas skirtas visoms motoriniėms transporto priemonėms, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginiams su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemonėms, ryšių objektus valdantiems darbuotojams, kelių priežiūros darbuotojams (PP-014 programa)

24,95 €

PIRKTI
* Ši pažyma skirta pateikti VĮ Regitrai prieš laikant vairuotojo teorijos egzaminą

First Aid Training for drivers. Self-study material.

First aid course for drivers of motor vehicles of categories AM, A1, A2, A, B1, B and BE (PP-015 program)

24,95 €

BUY
* Important! You will receive an electronically signed certificate, which you must print out and present to Regitra.

First Aid Training for drivers. Self-study material.

A first aid certificate will be issued for all motor vehicles except categories AM, A1, A2, A, B1, B, BE, their combinations with trailers, drivers of tractors, self-propelled machines, railway, air and water transport vehicles, workers operating communication facilities, road maintenance workers (PP-014 program)

24,95 €

BUY
* Important! You will receive an electronically signed certificate, which you must print out and present to Regitra.

Обучение по оказанию первой доврачебной помощи при получения водительских прав. Материалы для самостоятельного изучения.

Сертификат первой помощи для водителей автотранспортных средств категорий AM, A1, A2, A, B1, B и BE (программа PP-015)

24,95 €

Купить
* Важно! Вы получите сертификат с электронной подписью, который необходимо распечатать и предъявить в Regitra.

Обучение по оказанию первой доврачебной помощи при получения водительских прав. Материалы для самостоятельного изучения.

Сертификат первой помощи будет выдаваться всем водителям автотранспортных средств, кроме категорий AM, A1, A2, A, B1, B, BE, их комбинаций с прицепами, водителям тракторов, самоходных машин, транспортных средств железнодорожного, воздушного и водного транспорта, работникам, обслуживающим средства связи, работникам дорожного хозяйства (программа PP-014)

24,95 €

Купить
* Важно! Вы получите сертификат с электронной подписью, который необходимо распечатать и предъявить в Regitra.